Legenda: zawiera: punkt  opcja: O

Moduł podstawowy

mediDOK® SCAN (STARTER)

mediDOK® BASIC
PLUS

mediDOK® DICOM USG

mediDOK® PACS

Użytkownicy

Liczba1111
Rozszerzeniemaks. 3 OOO

Baza danych

MS SQL Server / Express

punkt

punkt

punkt

punkt

Ilość zdjęć

nieograniczona nieograniczona nieograniczona nieograniczona

Źródła importu

(Non-DICOM)
Scanner (Twain)

punkt

punkt

punkt

punkt

Scanner (PDF, JPG)

punkt

punkt

punkt

punkt

Import dokumentów

punkt

punkt

punkt

Źródła video (pojedyńcze obrazy)

punkt

punkt

punkt

Pliki zdjęciowe /kamera cyfrowa

punkt

punkt

punkt

punkt

Inne dokumenty (PDF, TXT)

punkt

punkt

punkt

punkt

Import ze schowka

punkt

punkt

punkt

punkt

Fax-ImportOOO
E-Mail-ImportOOO
Import z płyt CD pacjentów (JPG)OOO
mediDOK PrinterOOO

mediDOK mobile

mediDOK mobile OOO

DICOM-Komunikacja

DICOM Worklist (SCP)1 (tylko USG)1 (tylko USG)1
Dalsze urządzenia/konfiguracjeOO
Odbiór zdjęć (Storage SCP)1 (tylko pojedyncze zdjęcia USG  zamiana w JPG/PNG)1 (tylko pojedyncze zdjęcia USG & Loops)1
Dalsze urządzenia/konfiguracjeOO
Odbiór DICOM SR (Structured Reports)OO
Import z płyt CD pacjentów (DICOM)OO

Widok (DICOM)

Zdjęcia (DICOM)

punkt

punkt

Zdjęcia (DICOM MultiFrame/Loops)

punkt

punkt

Pomiary (DICOM)

punkt

punkt

Hanging ProtocolsO
Linie referencyjne (np. MR,CT), 3D-CursorO

Legenda: zawiera: punkt  opcja: O