mediDOK® BASIC PLUS – dla placówki medycznej posiadającej aparat USG zarówno z licencją DICOM, jak i bez licencji DICOM. Umożliwia ponadto pracę z automatycznym skanerem sieciowym, archiwizację dokumentów medycznych, plików graficznych JPG, tif, PDF, Word etc, zapisywanie zdjęć z aparatu cyfrowego oraz z kamery cyfrowej oraz na zapis pojedynczych zdjęć z aparatu USG.

Jest to wersja zawierająca wszystkie funkcje wersji BASIC SCAN, a dodatkowo obsługująca pliki video oraz komunikację DICOM i worklist DICOM z 1 aparatem USG.