mediDOK® PACS Archiwum i przeglądarka DICOM

mediDOK® PACS i Archiwum medyczne – kompletny system archiwum medycznego PACS z profesjonalną przeglądarką DICOM oraz funkcjami archiwizacji dokumentów i plików non-DICOM. Umożliwia pełną współpracę ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi interfejs DICOM (MR, RTG, USG, CT, itd.), a także DICOM WORKLIST. Jest to najpełniejsza wersja systemu mediDOK® i zawiera komplet funkcji występujących w pozostałych wersjach systemu archiwum medycznego.…

mediDOK® DICOM USG

mediDOK® DICOM USG – umożliwia pełną współpracę z aparatami USG DICOM oraz bez interfejsu DICOM, a także wysyłanie danych pacjenta na konsolę aparatu przez DICOM Worklist, oszczędzając czas lekarzy podczas badania i eliminując pomyłki w prowadzeniu jednolitego rekordu medycznego pacjenta. Archiwizuje ponadto kompletną multimedialną dokumentację medyczną składającą się z plików graficznych JPG, tif, PDF, Word,…

mediDOK® BASIC SCAN

mediDOK® BASIC SCAN – podstawowa wersja systemu mediDOK umożliwiająca sprawną archiwizację dokumentów medycznych, skanów, zapisywanie plików graficznych JPG, tif, PDF, Word etc, a także zapisywanie zdjęć z aparatu cyfrowego. Jest to wersja podstawowa, przydatna każdej placówce medycznej, która zapewnia wszystkie funkcje niezbędne do cyfrowego dołączania do rekordu pacjenta wymaganych ucyfrowionych załączników do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, a…

mediDOK® BASIC PLUS

mediDOK® BASIC PLUS – dla placówki medycznej posiadającej aparat USG zarówno z licencją DICOM, jak i bez licencji DICOM. Umożliwia ponadto pracę z automatycznym skanerem sieciowym, archiwizację dokumentów medycznych, plików graficznych JPG, tif, PDF, Word etc, zapisywanie zdjęć z aparatu cyfrowego oraz z kamery cyfrowej oraz na zapis pojedynczych zdjęć z aparatu USG. Jest to…