mediDOK® BASIC SCAN – podstawowa wersja systemu mediDOK umożliwiająca sprawną archiwizację dokumentów medycznych, skanów, zapisywanie plików graficznych JPG, tif, PDF, Word etc, a także zapisywanie zdjęć z aparatu cyfrowego.

Jest to wersja podstawowa, przydatna każdej placówce medycznej, która zapewnia wszystkie funkcje niezbędne do cyfrowego dołączania do rekordu pacjenta wymaganych ucyfrowionych załączników do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, a także zdjęć i wyników badań, które placówka chce archiwizować w celu podniesienia jakości świadczenia usług medycznych.