mediDOK® DICOM USG – umożliwia pełną współpracę z aparatami USG DICOM oraz bez interfejsu DICOM, a także wysyłanie danych pacjenta na konsolę aparatu przez DICOM Worklist, oszczędzając czas lekarzy podczas badania i eliminując pomyłki w prowadzeniu jednolitego rekordu medycznego pacjenta.

Archiwizuje ponadto kompletną multimedialną dokumentację medyczną składającą się z plików graficznych JPG, tif, PDF, Word, AVI, etc, zdjęć z aparatu cyfrowego oraz z kamery cyfrowej, a także umożliwia na zapis pojedynczych zdjęć oraz wideo z aparatu USG i innych urządzeń z sygnałem wideo, jak np. endoskop, artroskop.

Jest to wersja dla placówek medycznych, które posiadają jeden lub więcej aparatów USG i chcą je ucyfrowić z wykorzystaniem PACS i przeglądarki DICOM, a jednocześnie posiadać multimedialne archiwum medyczne dostarczające funkcji cyfrowego dołączania do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej dokumentacji załączników, które placówka jest zobowiązana archiwizować (np. skierowania, wyniki badań, itd) oraz chce archiwizować na potrzeby świadczenia lepszej jakości usług medycznych.

mediDOK USG archiwum DICOM