mediDOK® DICOM USG – umożliwia pełną współpracę z aparatem USG DICOM oraz bez interfejsu DICOM, a także wysyłanie danych pacjenta na konsolę aparatu przez DICOM Worklist, oszczędzając czas lekarzy. Archiwizuje kompletną multimedialną dokumentację medyczną składającą się z plików graficznych JPG, tif, PDF, Word etc, zdjęć z aparatu cyfrowego oraz z kamery cyfrowej, a także umożliwia na zapis pojedynczych zdjęć oraz wideo z aparatu USG i innych urządzeń z sygnałem wideo, jak np. endoskop, artroskop.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit